Choď na obsah Choď na menu
 


Neľahké začiatky a prvý krát v IV. triede

Už prv, než sa začal rozvíjať organizovaný a registrovaný šport v obci, kedy sa chlapci hrávali s "píľusom" (malá lopta zhotovená z kravskej srsti) alebo loptou z handier, už vtedy sa začali objavovať samostatné talenty.

Jedným z najvšestrannejších športovcov bol Pavel Staš, ktorý od roku 1950, ako to dokumentuje jeho športový zápisník, začal s rôznymi druhmi športu, medzi ktoré patril aj futbal. V roku 1953 založil Jednotnú telovýchovnú jednotu "Sokol" a stal sa jej predsedom. Ďalší členovia tejto organizácie boli Štefan Chlepko, Anton Poliak, Vendelín Samolej, Ján Dudáš, Ivan Serafín, Štefan Husarčík, Cyprián Valušiak, Beňadik Valušiak, Cyril Fides a František Veselovský. Pôsobili tu oddiely: lyžiarsky, turistický a futbalový, o ktorý bol aj najväčší záujem. Kedže v tých rokoch nebolo v našej obci žiadne ihrisko, provizórne ihriská si chlapci vytvárali sami. Prvé z týchto ihrísk vzniklo na nižnom konci v "Tiešňavách", ďalšie bolo v záhrade na mieste, kde v súčasnosti stojí urbárska budova. Priateľské zápasy s inými obcami sa však hrávali na malých ihriskách v Korytnici alebo v Liptovskej Osade. Medzi jedno z prvých takýchto stretnutí patrí zápas medzi Liptovskou Osadou a Liptovskou Lúžnou, ktoré sa odohralo v Liptovskej Osade na "Močiari", za terajšou Jánošíkovou kolibou a hráči Liptovskej Lúžnej ho vyhrali 3:2.

V roku 1959 Milan Veselovský, Beňadik Valušiak a Jozef Mego zakladajú Telovýchovnú jednotu Partizán, ktorej členovia sú chlapci zapálení hrať futbal a v tomto športe aj reprezentovať obec. O rok neskôr bolo mužstvo prihlásené do okresnej súťaže a začalo hrať IV. triedu v zložení: Milan Veselovský, Beňadik Valušiak, Jozef Mego, Karol Kolla, Jozef Veselovský - Mender, Jozef Veselovský - Romek, Eduard Staš, Emil Turoň, Ján Samolej, Štefan Veselovský, Juraj Bartoš, Pavel Staš, neskoršie sa pridali Jozef Krížovský, Anton Poliak a Tomáš Dudáš. V súťaži boli okrem nášho mužstva ešte TJ Družstevník Štiavnička, TJ Tatran Liptovské Revúce, TJ Sokol Komjatná a Tatran Likavka. Prvý ročník účinkovania v IV. triede zahájili naši futbalisti prehrou 4:3 v Likavke, no v ďalšom zápase  na ihrisku Komjatnej vyhrali 2:6. Celkovo sme v tejto súťaži skončili na druhom mieste za mužstvom z Likavky.

a-muzstvo-1960-1961.jpg

O Telovýchovnú jednotu Partizán sa okrem hráčov starali aj ďalší, napr. Štefan Martoš bez nárokov na akúkoľvek odmenu opravoval hráčom kopačky, a všade s mužstvom chodieval. Tiež vedúci mužstva Valent Veselovský zodpovedne dbal na to, aby mali hráči pred zápasmi dresy vždy čisté a pripravené. Ďalej Florián Staš a František Brezniak boli vždy ochotní pomôcť tam, kde to bolo potrebné.

Vlastné ihrisko sme v našej obci stále nemali, preto sme majstrovské zápasy hrávali na ihrisku v Liptovskej Osade a niekedy na Bielom Potoku. Za používanie týchto ihrísk sa zo začiatku neplatilo, no neskôr už áno. Náklady na účinkovanie mužstva v súťaži sa financovali zo vstupného, z divadelných predstavení, ktoré niektorí hráči hrávali v zimnom období a z príjmov z dopravy, kedže na zápasy chodievalo s mužstvom mnoho fanúšikov - plný autobus s vlečkou. Iné finančné prostriedky mužstvo nedostávalo. Náklady sa ale z roka na rok zvyšovali, a tak bolo nutné vybudovať ihrisko priamo v obci. Všetko sa vyriešilo výstavbou školy a s postavením ihriska pre potreby školy, ktoré však nemalo predpísané rozmery, no v roku 1963 bolo zrekonštruované, a tým sa problém s ihriskom vyriešil. Na tomto ihrisku sa odohralo aj stretnutie o pohár Liptova medzi Liskovou a Liptovským Mikulášom B a v roku 1971 bolo oplotené dreveným plotom, o čo sa pričinili najmä Ondrej Staš, Florián Staš a Beňadik Valušiak. V týchto rokoch sa TJ rozšírila o nových hráčov a funkcionárov. Do tímu prichádzajú Milan a Jozef Migrovci, Ondrej Veselovský - Lipovský, František Soják a ďalší, ktorí sa podieľali aj na prácach pri ihrisku. Záujem o futbal naďalej rástol, a tak sa počas tejto doby v činnosti TJ vystriedalo mnoho obetavých ľudí a mladých chlapcov.

 
 

 

PortrétKontakt

Obecný futbalový klub

Liptovská Lúžna 629
034 72 Liptovská Lúžna
IČO: 36 140 872
č. účtu: 8304539001/5600
IBAN: SK85 5600 0000 0083 0453 9001

Prezident: ORAVEC Marek 0918 984 233
Viceprezident: STAŠ Peter 0907 598 607
Vedúci: VESELOVSKÝ Peter 0905 505 001
Tréner: VESELOVSKÝ Peter 0905 505 001
Asistent trénera: VESELOVSKÝ Ján 0948 417 460
Hl. usporiadateľ: HUBA Ivan 0908 211 656

info@ofkliptovskaluzna.com